ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
_______________________________________________

Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας – ΕΑστE 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Γραφείο Ε7 νεόκτιστου κτιρίου

Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 135, 17671 Αθήνα

Τηλ: 210 920 1795

Email: easte@panteion.gr