υλοποιηση εργου

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 12/2019 με διάρκεια τρία έτη

Παραδοτέο d1.1

Κατατέθηκε το παραδοτέο D1.1 της Γεωβάσης. Για να κατεβάσετε το παραδοτέο πατήστε εδώ