Χριστίνα Ζαραφωνίτου

καθηγητρια

Καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών <<Εγκληματολογία>> και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη του έργου και με την εμπειρία της στην αστεακή εγκληματολογία  θα εξασφαλίσει την εστίαση των στόχων του έργου και την έγκαιρη εκτέλεση όλων των σταδίων του.

Άγγελος Μιμής

αναπληρωτησ καθηγητησ

Αναπληρωτής καθηγητής στην εφαρμοσμένη πληροφορική με έμφαση στη χωρική ανάλυση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στο συγκεκριμένο έργο είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη γεωβάσης, χωρικής ανάλυσης των δεδομένων, χαρτογραφικής απεικόνησης των αποτελεσμάτων και την δημιουργία WebGIS.

Μένια Χατζίκου

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

Απόφοιτος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διεθνή προσανατολισμό (ΜΒΑ International), από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Στο έργο συμμετέχει ως business analyst για την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, τόσο για τις κοινωνικές όσο και για τις τεχνολογικές δράσεις του έργου.

Ελένη Κοντοπούλου

ΜΕΤΑΔ/ΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στο πλαίσιο το έργου συμμετέχει ως ερευνήτρια στο επιστημονικό αντικείμενο της Αστεακής Εγκληματολογίας

Έλενα Συρμαλή

Μεταδ/κη ΕΡΕΥΝΗΤρια

Εγκληματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Στο πλαίσιο του έργου συμμετείχε ως ερευνήτρια στο επιστημονικό αντικείμενο της Αστεακής Εγκληματολογίας.

Δημήτριος Καλαμάρας

Ερευνητης

Απόφοιτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταδιδακτορικές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο έργο συμμετέχει ως έμπειρος ερευνητής στην ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων.

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Μεταδ/κοσ ερευνητης

Μεταδιδακτορικός ερευνητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Στο έργο συμμετέχει ως ερευνητής στο αντικείμενο της αστεακής εγκληματολογίας.

Θάνος Συνολάκης

Υποψηφιοσ διδακτορασ

Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με εμπειρία στη γεωπληροφορικής, στη χωρίκη ανάλυση και στην μoντελοποίηση μέσω πρακτόρων. Στο συγκεκριμένο έργο υποστηρίζει την χωρική ανάλυση των δεδομένων και την χαρτογραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Βασιλική Γιαννοπούλου

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

Κοινωνιολόγος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Εγκληματολογίας στο ΠΜΣ Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο έργο συμμετέχει στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων της έρευνας για την αστεακή εγκληματολογία σε περιοχές της Αθήνας.

Γιώργος Μπάθας

ερευνητης

Στο έργο συμμετέχει στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας για την αστεακή εγκληματολογία σε περιοχές της Αθήνας.

Κατερίνα Φιτσιάλου

κοινωνιολογοσ-ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πάντειο πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στο πλαίσιο το έργου συμμετέχει ως ερευνήτρια στο επιστημονικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας με έμφαση στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση και συμπεριφορά σχετικά με την εγκληματικότητα.

Στέλλα Μάλλιου

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

Απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνιολογίας με Μεταπτυχιακές σπουδές στην «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στο έργο συμμετέχει ως ερευνήτρια στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.